De Bem betekent 'vlechtwerk'
waarbij wij met vernieuwende onderwijskundige facetten
blijvend vlechten aan
een modern en uniek onderwijsconcept.


'Blijven meevlechten'
is een vanzelfsprekendheid binnen ons onderwijs dat mee beweegt met kinderen,
opdat zij hun weg vinden in deze steeds nieuwer en groter wordende
multimediale wereld.
Het nieuwe leren is namelijk leren denken, leren samenwerken, creatief zijn, verantwoordelijkheid leren hebben en liefde voor het leren ontwikkelen.
 
 
 
 

De Bem "LOVE OF LEARNING"

Een Daltonconcept door spelend en ontdekkend leren

Vijf daltonkernwaarden:
zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, samenwerking, reflectie en een efficiënte leertijd

Eigenaarschap over eigen leerprocessen
en individuele taakplanners
waar eigenheid en onderwijsbehoeftes gezien worden

Een heldere structuur
waar hoofdvakken centraal staan

Engels door een native speaker aan alle groepen

Een rijke digitale Apple leeromgeving
met de juiste balans tussen iPad onderwijs en andere veelzijdige werkvormen

Talentbegeleiding voor kinderen met doen en denktalent

Vakdocenten in Engels, schaken,
muziek en pluslessen.
met een uitdagend ingerichte BemAcademie

De Kathotlieke identiteit en
het Vreedzame school project
gericht op een positief veilig klimaat
waar kinderen zich gehoord en gezien voelen

Een continurooster met
alle dagen van 8.30 tot 14.15 uur naschoolse activiteiten van judo, musical, streetdance tot gitaarles

Binnen een prachtig modern schoolgebouw

De Bem TOEKOMSTGERICHT voor
KINDEREN VAN NU!

Google Plus E-mail LinkedIn Twitter Facebook