De Bem betekent 'vlechtwerk'
waarbij wij met vernieuwende onderwijskundige facetten
blijvend vlechten aan
een modern en uniek onderwijsconcept.


'Blijven meevlechten'
is een vanzelfsprekendheid binnen ons onderwijs dat mee beweegt met kinderen,
opdat zij hun weg vinden in deze steeds nieuwer en groter wordende
multimediale wereld.
Het nieuwe leren is namelijk leren denken, leren samenwerken, creatief zijn, verantwoordelijkheid leren hebben en liefde voor het leren ontwikkelen.
 
 
 'Love of Learning'
 

Een prachtig modern brede schoolgebouw 

Dalton PLUS arrangement voor ieder kind

Onderwijs waar hoofdvakken centraal staan

Veel aandacht voor zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerking.

Een heldere structuur, regelmaat en orde 

Uniek drietalig onderwijs: Nederlands, Engels en Duits

Een rijke digitale APPLE leeromgeving en gebruik van de iPad's in de klassen

Het Sprint arrangement voor plusleerlingen
 
Gespecialiseerde vakdocenten: Engels, Duits, schaken en muziek

Een continurooster en gelijke tijden voor alle leerlingen

Naschoolse activiteiten van judo, yoga tot aan gitaarles

Kinderen die leren meebeslissen over hun leerproces
 
De Bem
TOEKOMSTGERICHT
voor
KINDEREN VAN NU!
Google Plus E-mail LinkedIn Twitter Facebook